Địa chỉ: Châu Thành - Tiền Giang
 14/07/20  Thực đơn tuần  125
Thực đơn tuần tháng 6/2020 tuần 1
 22/05/20  Thực đơn tuần  125
Thực đơn tuần từ 18/5/2020 đến 22/5/2020 
 02/12/19  Thực đơn tuần  148
Thực đơn tuần 1 từ 02/12/2019 đến 06/12/2019
 05/11/19  Thực đơn tuần  156
Thực đơn cho trẻ từ 04/11/2019 đến 08/11/2019 
 24/10/19  Thực đơn tuần  169
Thực đơn cho trẻ từ 28/10/2019 đến 01/11/2019 
 17/10/19  Thực đơn tuần  136
Thực đơn cho trẻ từ 21/10/2019 đến 25/10/2019
 17/10/19  Thực đơn tuần  153
Thực đơn cho trẻ từ 14/10/2019 đến 18/10/2019
 04/10/19  Thực đơn tuần  134
Thực đơn tuần từ 7/10/2019 đến 11/10/2019